ชวนชาวบ้านร่วมโครงการ “นอนนาแก้จน” เป็นเกษตรกรก็รวยได้ไม่ลืมท้องนา

 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีโครงการ “นอนบ้านมั่งคั่ง นอนนาแก้จน” ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงเดินทางไปตรวจสอบ ผู้สื่อข่าวได้พบกับ ดร.พลังพงศ์ คำจวง กรรมการบริหาร ศูนย์อุตสาหกรรมบัวแก้วธานี เลขที่ 224 หมู่ 5 บ้านบัว ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งเป็นผู้ทำโครงการดังกล่าว โดยดร.พลังพงศ์ เปิดเผยว่า โครงการนอนบ้านมั่งคั่ง นอนนาแก้จน เป็นนโยบายที่คิดขึ้นจากพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบท ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด แต่คุณภาพชีวิต การศึกษา สุขอนามัย สิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่า คนในเมือง วันนี้นโยบายดังกล่าวจึงเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนชนบทดีขึ้น เมื่อเศรษฐกิจชาวบ้านชนบทเข้มแข็งมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น จะทำให้สังคมในเมืองเข้มแข็งเป็นเงาตามตัว นี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดดังกล่าว ดร.พลังพงศ์ กล่าวต่อว่า วิถีชีวิตชนบทไทยที่กำลังจะหายไป เพราะสังคมอุตสาหกรรมเข้ามาทดแทนแรงงานชนบท โดยสินค้าเกษตรถูกครอบงำด้วยกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ และการทุจริตเชิงนโยบายของรัฐบาลหลายคณะตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ต้นทุนปุ๋ยยากำจัดศัตรูพืชราคาสูง ราคาพืชผลตกต่ำ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภัยแล้ง น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ นี่แหละคือกระดูกสันหลังของชาติ ไม่ได้เป็นเนื้อกับเขา เป็นเพียงแค่กระดูกรอวันผุเท่านั้น จึงหันมาลงมือทำเองโดยใช้เวลาว่าง มาทำกิจกรรมที่เรียกว่า “นอนนาแก้จน” ขณะนี้มีวัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนพืชผักสวนครัว ที่กินได้ เมื่อปลูกแล้วเหลือกินเหลือใช้แจกจ่ายพี่น้อง ก่อนนำไปจำหน่าย ปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงวัว ควายกว่า 50 ตัว ไม่รวมเป็ด ไก่ หมู ทั้งนี้ นำมูลวัวควายมาทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการเกษตรอีกด้วย บนเนื้อที่กว่า 60 ไร่ ได้หันมาทำโครงการ “นอนนาแก้จน” เมื่อเดินเข้ามาในพื้นที่ของตนจะพบว่ามีทุกอย่าง ที่กินได้ และไม่ต้องซื้อ การเกษตรสามารถมีกินมีใช้และถึงขั้นรวยได้ หากรู้จักทำ และน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เมื่อก่อนนั้นคนชนบทจะทำนา ทำไร่ จะมีค่าใช้จ่ายประเภท นอนที่บ้านเมื่อถึงเวลาจะขี่รถจยย หรือรถไถนาออกไปดูผลผลิตทำให้เสียค่าใช้จ่าย หากเข้ามาโครงการ นอนนาแก้จน ค่าใช้จ่ายส่วนนั้นไม่มี ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ขณะนี้ได้สร้างเครือข่ายตลอดจนการส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงวัว ควายเพื่อนำมูลมาใช้และเป็นการส่งเสริมเพิ่มประชากรโค กระบือ โดยทางโครงการนอนนาแก้จน มีโคมอบให้เลี้ยงและมีส่วนแบ่งกันเมื่อออกลูกมา ใครที่สนใจโครงการ “นอนนาแก้จน” หากอยากทำสามารถปรึกษาได้ฟรี หรือศึกษาดูงานได้ที่ ดร.พลังพงศ์ คำจวง โทร 089-9626456 ทุกวัน

ที่มา>>>ข่าวสด